sao không cầm dao đâm chết nhau một cái đi cho đỡ phải sống nhỉ